Výsledky súaže


Ľubovňa open cup - 13.10.2018 -

Meno Kategória Disciplína Umiestnenie


Celkový výsledok za súaž: 0 - 0 - 0