30 rokov karate v Žiari nad Hronom

Autor: Ľubomír Striežovský st.
Pridané: 15.06.2004 11:00:14
Téma: klub
Počet zobrazení: 3768

Karate klub MŠK Žiar nad Hronom v roku 2004 oslávil 30.výročie založenia karate v meste Žiar nad Hronom. Vznikol ako jeden z prvých karate klubov (vtedy oddielov) mimo Bratislavy. O jeho vznik sa zaslúžili p. Dubovský a p. Masarik.

Postupne sa zapísal do histórie súťaží na Slovensku, čo v súčasnosti predstavuje popredné umiestnenia v súťažiach. Obsadzujeme prakticky len žiacke a dorastenecké súťaže na Slovensku ale aj v zahraničí, dá sa povedať, že sme mládežnícky klub.

Počas týchto rokov sa zúčastnil nespočetného množstva súťaží počnúc Majstrovstvami okresu, kraja, Slovenska, resp. ČSSR a ČSFR a medzinárodných.

Najcennejšie tituly sú Majster Slovenska a Akademický majster Slovenska, o ktoré sa zaslúžili:
Ľubomír Červenec - športový zápas KUMITE
Lukáš Graus - športový zápas KUMITE
Ľubomír Striežovský - športový zápas KUMITE, súborné cvičenia KATA
Branislav Valach - športový zápas KUMITE
Patrícia Schwarzová - športový zápas KUMITE
Branislav Vincenc - súborné cvičenia KATA

Máme mnohých víťazov Slovenského pohára (cca na úrovni 1.ligy v iných športoch):
Ľubomír Striežovský, Andrej Juhaňák, Terézia Kuchyňová, Branislav Vincenc, Marek Považan, Dominika Tatárová, družstvo dievčat v súborných cvičeniach KATA (Z.Formáčková, K.Schwarzová a D.Tatárová)

O medzinárodné úspechy sa postarali hlavne:
Ľubomír Striežovský, Dominika Tatárová, Zuzana Bahúlová, Branislav Vincenc, Terézia Kuchyňová, Zuzana Formáčková, Katarína Schwarzová.

2.6.2004 sa konalo pri príležitosti 30.výročia vzniku KARATE v Žiari nad Hronom prijatie u primátora mesta Žiar nad Hronom, kde boli pozvaní:
Ľubomír Striežovský st., Miroslav Dubovský, Ľubomír Červenec, Marek Považan, Ľubomír Striežovský ml., Jozef Doležal, Andrej Juhaňák, Terézia Kuchyňová, Branislav Vincenc, Ľudovít Červenák, Lukáš Graus, Ľuboš Horváth, Andrej Janek, Slavomír Hudec, Milan Hudec, Milan Tomka, Radovan Černák, Ján Žipaj, Boris Keníž, Jozef Barcík, Ján Škoda, Jozef Juhaňák, Vladimír Neudeker, Milan Považan, Anton Urblík.
Uvedení členovia sa zaslúžili o vznik, výborné výsledky a dobré meno nášho klubu a boli zapísaní do pamätnej knihy mesta Žiar nad Hronom.

Mimo tejto akcie boli odmenení klubom ďalší členovia, ktorí obdržali pamätnú plaketu Karate klubu:
Ľubomír Striežovský st., Miroslav Dubovský, Jozef Juhaňák, Ľubomír Striežovský ml., Vladimír Neudeker, Radovan Černák, Anton Urblík, Ľubomír Červenec, Milan Považan, Marek Považan, Lukáš Graus, Oľga Bojová, Adam Danko, Ján Gaal, Ľubomír Kretík, Ján Škoda, Dominika Tatárová, Zuzana Formáčková, Katarína Schwarzová, Andrea Garajová, Zuzana Bahúlová, Marián Kabina, Andrej Juhaňák, Richard Hajdóny, Aneta Hajdónyová, Ľudovít Červenák, Miroslav Šipoš, Terézia Kuchyňová, Ľuboš Horváth, Miroslava Mikulčíková, Július Horváth, Milan Mojžiška.