Najúspešnejší športovci mesta za rok 2006

Autor: Ľubomír Striežovský st.
Pridané: 20.01.2007 12:03:27
Téma: klub
Počet zobrazení: 2373

18. januára 2007 sa v mestskom kultúrnom stredisku konalo vyhlasovanie najúspešnejších športovcov mesta Žiar nad Hronom za rok 2006.
Ako sa už stalo tradíciou, medzi odmeňovanými športovcami boli aj zástupcovia nášho karate klubu, ktorí sa svojími výsledkami zaradili medzi elitu žiarskeho športu.
Z celkového počtu 12 majstrov Slovenska patrí 7 titulov práve nášmu karate klubu, čím sme sa z tohto hľadiska stali najúšpešnejším žiarskym športom.

Na súťažiach v roku 2006 náš karate klub bodoval na všetkých typoch súťaží: od okresných, cez krajské, celoslovenské až po medzinárodné. Celkovo sme sa zúčastnili 16 súťaží, kde sme získali 43 zlatých, 49 strieborných a 48 bronzových medailí.
Spomeňme aspoň tie najlepšie výkony, za ktoré si naše pretekárky prevzali cenu od primátora.


horný rad zľava: Radovan Černák /tréner/, Andrea Garajová, Zuzana Formáčková, Patrícia Schwarzová, Dominika Tatárová, Ľubomír Striežovský st. /predseda klubu/, Ľubomír Striežovský /tréner/
v popredí zľava: Barbora Beňová, Romana Žlkovanová, Michaela Ďurišová


Odmenené boli:

1. Dominika TATÁROVÁ
V Slovenskom pohári mládeže v kumite získala 1. miesto, na Európskom turnaji mládeže v kumite v Bratislave a na medzinárodnej súťaži v KUMITE v Galante získala 1. miesto. Na majstrovstvách Slovenska v KUMITE v Košiciach sa umiestnila na 1. mieste a získala titul MAJSTER SLOVENSKA. Je členkou družstva, ktoré na majstrovstvách Slovenska v kumite v Bánovciach nad Bebravou získalo titul MAJSTRI SLOVENSKA.

2. Zuzana FORMÁČKOVÁ, Katarína SCHWARZOVÁ, Andrea GARAJOVÁ
Na majstrovstvách Slovenska družstiev v Bánovciach nad Bebravou v disciplíne KATA získali 1. miesto a titul MAJSTRI SLOVENSKA.

3. Dominika TATÁROVÁ, Patrícia SCHWARZOVÁ, Romana ŽLKOVANOVÁ
Na majstrovstvách Slovenska družstiev v Bánovciach nad Bebravou v disciplíne KUMITE získali 1. miesto a titul MAJSTRI SLOVENSKA.

4. Michaela ĎURIŠOVÁ
Na majstrovstvách Slovenska v Košiciach v KUMITE získala 3. miesto, na Európskom pohári mládeže KUMITE v Nitre získala 3. miesto a na Slovenskom pohári mládeže v KUMITE 1. miesto.

5. Barbara BEŇOVÁ
Na majstrovstvách Slovenska v Košiciach v KUMITE získala 3. miesto, na Slovenskom pohári v KUMITE získala 3. miesto, na Európskom pohári mládeže KUMITE v Bratislave získala 1. miesto.

Vedenie karate klubu ďakuje všetkým pretekárom za úspešnú reprezentáciu v roku 2006 a praje do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a ďalších športových úspechov.