Kata v tréningovom procese mládeže - 3. časť

Autor: Ľubomír Striežovský ml.
Pridané: 19.11.2009 18:29:42
Téma: tréning
Počet zobrazení: 2103

2.3 Sila a energia techník
Dôležitú úlohu v karate hrá aj sila techník. Napriek tomu, že v kata bojujeme len s imaginárnym súperom, pôsobí rušivo, keď techniky nemajú potrebnú tvrdosť, silu. V športe rozoznávame tri druhy sily:Pri trénovaní sily v karate by sa mali dodržiavať nasledovné pravidlá:2.4 Rytmus a tempo
Na výslednom vizuálnom efekte kata má nespochybniteľnú rolu aj rytmus a tempo kata. Majstrovské kata v godžu ryu sú charakteristické plynulými, do seba zapadajúcimi, akoby zliatymi sekvenciami útočných techník, harmonickým a pritom dramatickým striedaním techník vykonávaných pomaly s plným napätím s technikami a ich sériami vykonávanými veľkou rýchlosťou a explozívne.


Pri cvičencoch, ktorí ešte nemajú dostatočné skúsenosti s majstrovskými kata, sa často stretávame s tendenciou kata čo najrýchlejšie odcvičiť. Príčin takéhoto chápania kata môže byť viac:2.5 Dýchanie
Správna technika dýchania je v karate mimoriadne dôležitá. Pred začatím akcie treba vdýchnuť, pri samotnom výkone zasa krátko a energicky vydýchnuť, pričom časť vzduchu treba vydýchnuť prudko a zvyšok vtlačiť k brušnej stene kvôli ľahšiemu uvolneniu svalstva. Po skončení akcie treba ihneď vdychovať. Je známe, že výdych pomáha napnúť svalstvo a vdych ho zasa uvoľňuje. Spôsob dýchania a napätia svalstva vytvárajú preto nerozlučnú dvojicu.
Z uvedeného vyplýva, že dýchanie má vplyv na tvrdosť a rýchlosť techník. Najčastejšie chyby pri dýchaní v kata sú:


Opačným prípadom je, keď cvičenec v sebe zadržiava dych. Takéto cvičenie okrem toho, že vyzerá ako nemý film, je taktiež únavné a neefektívne.


Do kategórie dýchania možno zaradiť aj kiai. Tento prvok je obsiahnutý v každej majstrovskej godžu ryu kata a jeho vynechanie na súťaži je potrestané znížením hodnotenia. Samozrejme, nemá len funkciu akéhosi auditívneho efektu. Možno mu vyčleniť tieto funkcie:


Mladší cvičenci kiai zo začiatku nevykonávajú správne. Väčšinou sa snažia kričať len pomocou hlasiviek. Je im nutné pripomenúť, že tak ako výdych pri údere, aj kiai vychádza z brucha.

Správne dýchanie v kata má aj zdravotný význam. Dýchanie môže byť „go“ – tvrdé a „džu“ – mäkké. Tvrdé dýchanie nemusí vždy pôsobiť zdravo (zvýšenie tlaku krvného riečištia, bolesť hlavy, mdloby...), no po mnoho ročnom trénovaní sa niektorým podarí aj toto dýchanie zvládnuť tak, aby malo zdravotný efekt.