Krátke informácieKrátke informácie

Projekt Karate trieda 2015

Pridané: 13.01.2016 19:45:21
Karate trieda 2015 - projekt s podporou BBSKNa začiatku bola myšlienka, ktorá sa neskôr pretavila do koncového tvaru projektu pod názvom „Karate trieda ZH 2015“. Na základe tohto projektu, podaného v BBSK dňa 13.11.2015, sa dala do pohybu iniciatíva na zlepšenie vybavenosti priestorov, ktoré využíva
karate klub MŠK Žiar nad Hronom v triede na ZŠ Jilemnického v Žiari nad Hronom.

Po schválení projektu zo strany BBSK, po podpísaní zmluvy 824/2015/ODDF_P z 21.12.2015 a pridelení potrebných finančných prostriedkov (dotácia 1400 eur) sme sa pustili do samotnej realizácie projektu, ktorá prebehla úspešne.

Bola urobená objednávka vo firme Mária Černá – Fighting spirit z Banskej Bystrice a následne zaplatená faktúra č.2015205 (suma 1557 eur) na nákup športového náradia

v súlade s projektom: 5x polovičná fit lopta BOSU, 1x vrece MMA tvarované, 2x vrece
KATSUDO hladké, 2x kožená tlapa KAZE a 4x drevené rebriny.

Po dodaní objednaného športového náradia sa každá položka označila štítkom s potrebným označením podľa usmernenia v zmluve k projektu a náradie bolo umiestnené do triedy, kde od začiatku roka 2016 bude slúžiť pretekárom karate klubu. V triede je na viditeľnom mieste
tiež umiestnená A4 s oznamom o realizácií projektu, ktorý finančne podporil BBSK a informácia o projekte je aj na web stránke karate klubu www.karatezh.sk.

Vďaka aktívnym trénerom, ústretovosti zo strany vedenia ZŠ na Ulici Jilemnického v Žiari nad Hronom a finančnej podpore BBSK sa občianskemu združeniu Karate Žiar nad Hronom podarilo úspešne zrealizovať v krátkom čase projekt, ktorý zlepšuje možnosti trénovania pre deti v Karate klube MŠK Žiar nad Hronom.

Táto iniciatíva je cestou, ktorá v konečnom dôsledku vedie ku kvalitným športovým výsledkom a šíreniu dobrého mena nášho regiónu nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.