Moja prvá súťaž

Prvá súťaž býva pre kariéru pretekára zlomovým bodom a zapíše sa mu nezabudnuteľne do pamäti. Ak Ťa tréner vybral na súťaž, znamená to pre Teba, že Tvoja snaha na tréningoch sa vyplatila a z Teba sa stal pretekár, čo je pre Teba vysokým ocenením. Čo Ťa čaká na prvej súťaži, sa dočítaš v tomto článku.
Odchod na súťaž

Na tréningu tréner oznámi podrobnosti o súťaži cvičencom, ktorých vybral na súťaž. Súčasne im oznámi čas a miesto odchodu na súťaž.
Pred samotným odchodom na súťaž sa presveč, či máš zbalené nasledovné veci:
Na súťaži

Po príchode na súťaž, podľa toho koľko ostáva času do spustenia súťaže, sa choď prezliecť do šatne. Všetky veci si zbal do tašky a dones si ich do telocvične. Tam sa zlož k ostatným pretekárom z klubu, aby mal tréner všetkých svojich pretekárov pri sebe. Potom sa choď odprezentovať. Pri prezentácii predložíš preukaz karate a nahlásiš kategóriu, v ktorej ideš pretekať. S prezentáciou Ti pomôže tréner alebo skúsenejší pretekár. Po odprezentovaní sa máš voľno. Ak ideš súťažiť v kata, treba sa postupne rozcvičiť, lebo súťaže kata prebiehajú ako prvé. Po súťažiach kata nasledujú súťaže kumite. Aj na tieto sa treba dôkladne rozcvičiť. Ak vyhlásia Tvoju kategóriu, treba ísť k uvedenému zápasisku, kde je nástup cvičencov danej kategórie. Tu sa dozvieš, koľký približne štartuješ a akej farby budeš mať šerpu /opasok - modrý alebo červený/. Ak si prvýkrát na súťaži, určite bude stále pri tebe Tvoj tréner a všetko Ti vysvetlí. Počas súťaže sleduj svojich súperov.
Po skončení svojej kategórie máš voľno. Ak si sa umiestnil na medailovom mieste, medailu si musíš prebrať v kimone alebo klubových teplákoch. Medaile sa odovzdávajú väčšinou priebežne počas súťaže, preto nevychádzaj preč z telocvične, aby si tento moment nepremeškal. Pokiaľ si nezískal medailu a už nejdeš ďalej pretekať, môžeš sa prezliecť a opäť sa zdržuj v telocvični na dohodnutom mieste.
Odchod zo súťaže

Pred odchodom zo súťaže si prekontroluj, či máš všetky potrebné veci zbalené a nič si si nezabudol. Telocvičňu opúšťaš v sprievode trénera.