Výsledky súťaže


Karate Grand Prix Žilina 2019 - 27.04.2019 -

Meno Kategória Disciplína Umiestnenie


Celkový výsledok za súťaž: 0 - 0 - 0