Výsledky súťaže


Karate Grand Prix Žilina 2024 - 04.05.2024 -

Meno Kategória Disciplína Umiestnenie


Celkový výsledok za súťaž: 0 - 0 - 0