Výsledky súťaže


Slovenský pohár detí a žiakov - video - 01.06.2020 -

Meno Kategória Disciplína Umiestnenie


Celkový výsledok za súťaž: 0 - 0 - 0