História klubu 1974 - 2009

Iniciátorom založenia oddielu karate v Žiari nad Hronom boli páni Miroslav Dubovský a Jaroslav Masarik. Dokázali svojím elánom strhnúť skupinu nadšencov tohto športu a založiť oddiel karate v našom meste, ktorý bol jedným z prvých mimo Bratislavy. Začiatkom roku 1974 sa konala ustanovujúca schôdza na ktorej bol zvolený prvý predseda oddielu. Stal sa ním pán Ján Žipaj. Začiatky boli skutočne veľmi ťažké. Bolo potrebné preklenúť počiatočnú zdržanlivosťvoči „lámáčom tehál a dosiek“ a dokázať, že karate je skutočný šport. Postupne sa to kolektívu okolo p.Masarika a Dubovského darilo presadzovať. Trénévalo sa dva krát do týždňa v neskorých večerných hodinách, čo však neodradilo zapálených cvičencov tohto športu. Postupne sa zlepšovali podmienky tréningov aj priestorov. Na prvej výročnej schôdzi už mohli konštatovať, že vyškolili troch rozhodcov 3. triedy a piatich trénerov 3. triedy.

V roku 1975 sa zo základnéj vojenskéj služby vrátili Boris Keníž a Marián Kleiman, ktorí prišli do styku s karate, ako cvičenci vysokoškolských bratislavských oddielov. Svojími skúsenosťami z tréningového, alebo organizačného hľadiska, značne prispeli k zvýšenej športovej úrovni žiarských pretekárov.
Na prvých majstrovstvách kraja, družstvo mužov, v športovom zápase obsadilo 3.miesto. Družstvá mužov tvorili – Olajec, Osvald, Kleiman, Sklenka P., Sklenka J., Keníž, Vencel, Dubovský, Huba, Formáček.
Družstvo žien – Kosorínska, Glogovská, Brezníková, Oravcová, Želiezková, Bačová, Rybáriková, Mališová.

Aktívnu prácu oddielu v prvých rokoch ocenil aj vtedajší predseda komisie karate výboru Zväzu džuda ÚV ČSZTV Ing.Kopinič, ktorý sa zúčastnil, spolu niektorými významnými pretekármi tej doby, na skúškach technickej vyspelosti u nás.

V januári 1976, na vlastnú žiadosť, odstúpil z funkcie predsedu oddielu p. Ján Žipaj, ktorý sa veľkou mierou pričinil o začiatky chodu oddielu. Na jeho miesto bol zvolený Ing.Boris Keníž. Hlavnou úlohou toho času, bolo zabezpečenie tréningových priestorov. Aj napriek enormnej snahe a množstve brigádnických hodín, sa nepodarilo zabezpečiť vlastné tréningové priestory. V roku 1978 prichádza do žiarského oddielu Ing.Ján Škoda, ktorý prestúpil zo Slávie Zvolen. Svojími skúsenosťami trénera a organizárora, značne pozdvihol úroveň karate v Žiari nad Hronom. Stáva sa metodikom oddielu. Z funkcie predsedu oddielu odstúpil Ing.Keníž a nastúpil Ing.Barcík.

Do roku 1988 oddiel dosiahol niekoľko výborných výsledkov na majstrovstvách okresu, kraja a vtedy ešte Československa. O výborné výsledky sa postarali –Ing.Škoda, Gaal, Pacalaj, Víťazka Ľ., Víťazka M., Schmidt, Ivan, Kretík, Juhaňák, Gašparovič, Neudeker, Zaťko, Janek A., Janek M., Hudec S., Hudec A., Puliš, Žilka, Repiský, Fojtík, Urblík, Bugár, Tomka, Holos, Vikla, Mužňanský, Reichman, Takáč, Barcík, Slamka, Bačová, Rybáriková, Mališová, Želiezková, Oravcová. / Úplný prehľad dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v brožúre vydanej k 20.výročiu vzniku oddielu./

Rok 1989 bol prelomový nielen v našej spoločnosti, ale aj v našom oddiele. Z rodinných dôvodov odchádza Ing.Škoda, pre pracovné povinnosti sa vzdal funkcie Ing.Barcík a zo súkromných dôvodov odstúpil aj Ing. Hudec. Tak vznikol nový výbor na čelo ktorého bol zvolený p.Považan a členmi sa stali páni Striežovský Ľ. st. - tajomník, Dubovský M. – hospodár a Šipoš M. – člen.
Hlavným trénerom sa stal p.Juhaňák J. a trénermi – Gaal, Neudeker, Kretík a Urblík.
Tento kolektív sa pustil s chuťou do ďalšej práce. Rozhodli sme sa usporiadať súťaž, ktorej by sa mohli zúčastniť aj cvičenci, ktorí nemajú možnosť zúčastňovať sa na vyšších súťažiach. Súťaž nazvali „Majstrovstvá mládeže okresu v karate“ a sprístupnili sme ju aj začínajúcim pretekárom, čo im umožnilo porovnať si svoju výkonnosť s mladými cvičencami v rámci okresu. Súťaž prebiehala na dobrej organizačnej a športovej úrovnia okamžite boli ohlasy, aby sa v tejto forme súťaže pokračovalo aj v budúcnosti. Postupne sa súťaž zdokonaľovala, čo do kvality ale aj kvantity. Po rozdelení okresu, bola premenovaná na „Regionálne majstrovstvá v karate“ a po smutnej udalosti, ktorá postihla náš klub, a to strata jedného z naších najlepších členov a trénera p. Jozefa Juhaňáka /r.2005/, nesie táto súťaž názov tohto výborného človeka „MEMORIÁL Jozefa JUHAŇÁKA“. ( V súčastnosti prebehol už 18. ročník, tretí ročník memoriálu /2009/).

S trochou obáv a možno aj rešpektu, sme sa zúčastnili prvý krát súťaže „Slovenský pohár“, v ktorom je zastúpená účasť oddielov a klubov z celého Slovenska. Výsledky však dokázali, že obavy neboli opodstatnené. Naší pretekári sa nezľakli konkurencie a obsadili sme – 1.miesto A.Juhaňák a 3.miesto Ľ.Striežovský v súborných cvičeniach KATA a 1.miesto Ľ.Striežovský a 3.miesto V.Halveland v športovom zápase dorastencov. Oddiel sa začal zúčastňovať najvyšších súťaží poriadaných v Slovenskej republike /Slovenský pohár, majstrovstvá Slovenska/, ale aj medzinárodných /Karate KID, Nitra CUP/. Tieto súťaže sme nielen navštevovali, ale postupne sme začínali prenikať aj na medailové stupne.
Z pretekárov, ktorí sa najviac zaslúžili o výborné meno nášho oddielu v týchto časoch spomeňme : T. Kuchyňová, A.Juhaňák, M.Šipoš, A.Danko, B.Valach, M.Považan, Ľ.Červenec, Ľ.Striežovský ml., R.Černák, B.Šimek, M.Mojžiška, V.Halveland, R.Môc, B.Vincenc, O.Prekopová, D.Ivanová, M.Koštová a M.Selecká.

Postupne sme sa dostali do roku 1994. V januári sa konali „Majstrovstvá Slovenskej republiky“, kde sme obsadili 12 súťažných kategórií a družstvo dorastencov v súborných cvičeniach KATA. 20.výročie založenia oddielu karate v Žiari nad Hronom, sme oslávili tak, ako sa patrí– titulom „Majster Slovenskej republiky“, ktorý získal Ľ.Červenec v športovom zápase KUMITE dorastencov nad 75 kg a tretím miestom M.Považana v športovom zápase KUMUTE dorastencov do 70 kg. Je potrebné spomenúť aj ďalšiu významnú udalosť v našom oddiele – tréneri žiarských karatistov J.Juhaňák a Ľ.Striežovský ml. získali ako prví odchovanci žiarského karate majstrovské stupne karate -1.dan / čierne opasky /.
Ďalšie roky priniesli množstvo súťaží a tým aj výborných výsledkov a umiestnení nášho klubu. Postupne sme obsadzovali súťaže na domácich a zahraničných akciách a dostali sme sa do povedomia nielen naších priaznivcov, ale aj uznania na medzinárodných súťažiach. Mená súťažiacich z nášho klubu sa pravidelne objavujú na majstrovstvách Slovenska, nie len ako aktéri, ale ako súťažiaci s ktorými sa musí počítať na stupni víťazov. Dôkazom toho sú tituly majstrov Slovenska a akademických majstrov Slovenska, ktorých je do dnes 17. Spomeňme ich mená – Ľ.Červenec, B.Valach, L.Graus, P.Schwarzová, D.Tatárová – 2x, A.Galetová, Ľ.Striežovský - 2x, Z.Formáčková, A.Garajová, K.Schwarzová, R.Žlkovanová, K.Pivarčiová, T.Trokšiarová a M.Tatárová. Okrem titulov „Majster Slovenska“, sme si doniesli aj medailové umiestnenia a to 16 druhých miest a 29 tretích, čiže celkovo z majstrovstiev Slovenska máme 62 medailí, čo nás radí medzi najúspešnejšie mládežnícke kluby na Slovensku.

Celková bilancia medailí pre náš klub je 1609 medailí, z toho 563 zlatých, 545 strieborných a 501 bronzových /r. 2009/.