Tréneri a výbor

Prezident klubu


Ľubomír Striežovský

Telefón: +421 907 334 632
E-mail: striezovsky@gmail.comTréner


Mgr. Ľubomír Striežovský

STV: 5. dan
tréner 2. triedy /2. stupeň/
skúšobný komisár 1A triedy
tréningy pokročilých a pretekárov v Žiari nad Hronom
tvorca a administrátor webovej stránky

Telefón: +421 948 020 527
E-mail: mojmail4@gmail.comTréner


Radovan Černák

STV: 3. dan
tréner 2. triedy /2. stupeň/
rozhodca najvyššej slovenskej triedy
tréningy všetkých v Hornej Ždani

Telefón: +421 905 286 270
E-mail: cernakradovan@ovbmail.euTréner


Vladimír Neudeker

STV: 2. dan
tréner 3. triedy /1. stupeň/
tréningy prípravky a pokročilých v Žiari nad Hronom

Telefón: +421 910 481 284Tréner


Ivan Tatár

STV: 4. dan
tréner 3. triedy /1. stupeň/
tréningy pokročilých a pretekárov Hliník nad Hronom

Telefón: +421 907 213 109
E-mail: tatarivan.i@gmail.comTréner


PaedDr. Miloš Viglašský

STV: 4. dan
tréner 3. triedy /1. stupeň/
tréningy pokročilých v Žiari nad Hronom

Telefón: +421 905 549 630
E-mail: viglassky@gmail.comTréner


Ivan Červenka

STV: 3. dan
tréner 3. triedy /1. stupeň/
tréningy pokročilých v Žiari nad Hronom

Telefón: +421 908 612 896
E-mail: ivocervenka@gmail.com


Tréner


Anton Urblík

STV: 1. dan
tréner 3. triedy /1. stupeň/
tréningy pokročilých v Žiari nad Hronom