Tréneri a výbor

Tréner


Mgr. Ľubomír Striežovský

STV: 5. dan
tréner 2. triedy
skúšobný komisár 1B triedy
tréningy pokročilých a pretekárov v Žiari nad Hronom
Telefón: +421 948 020 527
E-mail: mojmail4@gmail.comTréner


Radovan Černák

STV: 3. dan
tréner 2. triedy
rozhodca najvyššej slovenskej triedy
tréningy všetkých v Hliníku nad Hronom

Telefón: +421 905 286 270
E-mail: cernakradovan@ovbmail.euTréner


Vladimír Neudeker

STV: 2. dan
tréner 3. triedy
tréningy prípravky a pokročilých v Žiari nad Hronom

Telefón: +421 910 481 284Tréner


Ivan Tatár

STV: 4. dan
tréner 3. triedy /1. stupeň/
tréningy pokročilých a pretekárov v Hliníku nad Hronom

Telefón: +421 907 213 109
E-mail: tatarivan.i@gmail.comTréner


PaedDr. Miloš Viglašský

STV: 4. dan
tréner 1. stupeň
tréningy pokročilých v Hliníku nad Hronom

Telefón: +421 905 549 630
E-mail: viglassky@gmail.comTréner


Anton Urblík

STV: 1. dan
tréner 3. triedy
tréningy pokročilých v Žiari nad Hronom

Tréner


Mgr. Imrich Šoltés

STV: 2. dan
tréner 1. stupeň
tréningy pokročilých v Hliníku nad hronom